Entrepriseret

Vi bistår bygherrer i forbindelse med entrepriser Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi et indgående kendskab til entrepriseret.

Vores bistand i forbindelse med byggesager består både i at forhandle en teknikeraftale på plads, yde juridisk bistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet, udfærdige entreprisekontrakt, tegne forsikring og betale regninger til afsluttende byggeregnskab.

Ligeledes yder vi bistand med afklaring af tvister under byggesagen.

Vi bistår med den juridiske viden Ved byggesager er der en række forhold, som kræver juridisk viden. Det drejer sig blandt andet om, hvilke vilkår entreprenørerne skal byde under, betaling af entreprisesummen, formulering af garantier, samt tegning af relevante forsikringer.

For at byggeprojektet skal forløbe ordentligt, er det derfor vigtigt, at man har den fornødne juridiske viden herom.

Derudover er placeringen af ansvar for mangler, krav i forbindelse med forsinkelse og afleveringsforretninger samt den tekniske rådgivers ansvar noget, man skal have fokus på i enhver byggesag.

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi mange års erfaring med at løse eventuelle konflikter, inden de udvikler sig. Men vi løser dem også gerne, når målet ikke kan nås på andre måder end ved sagkyndige beslutninger, syn- og skøns forretninger, voldgifts- og retssager.

Kontakt os Skal vi hjælpe i forbindelse med jeres byggesag? Så ring til os på 33 13 11 30 eller udfyld vores kontaktformular.