Entrepriseret

Vi bistår bygherrer i forbindelse med entrepriser

Vi har et indgående kendskab til entrepriseret, og vi kender til de konflikter, der kan opstå undervejs.

Skovgaard Alsig Advokater kan derfor bistå med hjælp i forbindelse med byggesager.

Vi hjælper blandt andet med:

  • At forhandle teknikeraftaler på plads
  • Vi yder juridisk bistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet
  • At udfærdige entreprisekontrakten
  • Tegne forsikring
  • Betale regninger til afsluttende byggeregnskab

Udover dette, så yder vi også bistand i forbindelse med afklaring af tvister under byggesagen.

Vi bistår med den juridiske viden

Ved byggesager er der en række forhold, som kræver juridisk viden. Det drejer sig blandt andet om, hvilke vilkår entreprenørerne skal byde under, betaling af entreprisesummen, formulering af garantier, samt tegning af relevante forsikringer.

For at byggeprojektet skal forløbe ordentligt, er det derfor vigtigt, at man har den fornødne juridiske viden herom.

Derudover er placeringen af ansvar for mangler, for krav i forbindelse med forsinkelse og afleveringsforretninger samt den tekniske rådgivers ansvar noget, man skal have fokus på i enhver byggesag. Alt dette er noget, vi hjælper med.

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi mange års erfaring med at løse eventuelle konflikter, inden de udvikler sig. Men vi løser dem også gerne, når målet ikke kan nås på andre måder end ved sagkyndige beslutninger, syn- og skøns forretninger, voldgifts- og retssager.

Husk vi ligeledes kan tilbyde at hjælpe med blandt andet ejendomsadministration, andelsboligforeninger samt lejeret.

Kontakt Skovgaard Alsig Advokater     Kontakt Skovgaard Alsig Advokater