Ejendomsadministration2019-03-01T15:23:22+00:00

Ejendomsadministration København og Sjælland

Hos os får I altid en advokat til ejendomsadministration

Fra vores centrale placering på Christianshavn står vi klar til at hjælpe jer med at få administreret jeres boligforening i København og på resten af Sjælland.

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi mange års erfaring inden for andelsboligretten samt administration af andelsboligforeninger. Hos os kan I derfor altid være sikre på at få en god drift af jeres forening. Vi klarer alt lige fra indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger til alt, hvad der har med bogføring at gøre.

Juridisk ejendomsadministration 

Hos os er det altid en advokat eller advokatfuldmægtig, der står for den daglige rådgivning af jeres andelsboligforening.

Som advokater er vi underlagt strenge krav til etik og adfærd samt løbende opdatering af vores viden gennem videreuddannelse. Derfor sker den løbende rådgivning af jeres andelsboligforening altid på et fagligt højt og juridisk niveau. Hos os får I derfor altid god og solid rådgivning. Det betyder desuden, at I kan spare jeres forening for udgifter til ekstern advokatbistand i tilfælde af juridiske spørgsmål. På denne måde undgår I uforudsete ekstraregninger.

At vælge en advokat til at varetage jeres ejendomsadministration betyder desuden, at driften af jeres andelsboligforening er bedre juridisk funderet. Da vi som advokater ved, hvad der holder juridisk, kan vi derfor være med til at håndtere eventuelle problemer, før de opstår.

God stabil service

Hos Skovgaard Alsig Advokater er vi kendt i branchen for en solid og ordentlig administration, hvor man kan regne med, at kvaliteten af rådgivningen er i orden, og at tingene bliver lavet.

Vores ejendomsadministration er organiseret, så jeres andelsboligforening tilknyttes faste kontaktpersoner på alle poster. Herunder en fast advokat, en fast advokatsekretær, en fast sekretær, der tager sig af overdragelserne og en fast bogholder. I kan derfor altid være sikre på, at jeres kontaktpersoner kender jeres historik og forhold.

Det er vigtigt for os, at jeres andelsboligforening og vores ejendomsadministration har afklaret, hvad vi forventer af hinanden. Det er derfor vigtigt for os, at vi laver en klar forventningsafstemning, der går begge veje, når vi fremsender et tilbud på administration af jeres andelsboligforening.

Alt til andelsboligforeningen

Vores ydelser omfatter alt, hvad der er nødvendigt for administration af en andelsboligforening. Derudover udfører vi alt i forbindelse med:

 • Overdragelser
 • Påtegning af adkomsterklæringer
 • Advokatbistand i retssager
 • Voldgiftssager og fogedsager
 • Byggesagsrådgivning og administration
 • Omprioritering af foreningens lån
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter

For at undgå misforståelser om opgaver, som forudsætter særskilt betaling, vil vi forinden opgavens udførelse give meddelelse til jeres bestyrelse om, at den forudsættes særskilt betalt med oplysninger om det forventede honorars størrelse.

Har I ikke brug for en ejendomsadministration til jeres andelsboligforening, tilbyder vi også løbende bistand, ligesom vi også rådgiver andelshavere om deres forhold.

Kontakt Skovgaard Alsig Advokater     Kontakt Skovgaard Alsig Advokater

FAQ om ejendomsadministration

Ejendomsadministration møder du ofte i forbindelse med en andelsforening. Det er gerne den slags foreninger, der ønsker at have en professionel ejendomsadministration til at klare en del af alle de mange opgaver, der er forbundet med at drive en boligforening.

Opgaver afhænger dog altid af, hvilken slags ejendom der er tale om.

En ejendomsadministrator, som Skovgaard Alsig Advokater, kan hjælpe foreningen med den daglige ejendomsadministration, der indebærer alt:

 • regnskaber
 • bogføring
 • afholdelse af generelforsamlinger
 • referat af generelforsamlinger
 • … og meget andet

Listen med opgaver er lang, og derfor kan det for en forening lette en stor byrde at få nogen ude fra til at stå for administrationen.

Ved at få ejendomsadministration ude fra mindskes arbejdspresset, der ellers er på bestyrelsen, som i stedet kan fokusere på andre områder. Det kan eksempelvis være udvikling af foreningen.

Skovgaard Alsig Advokater har mange års erfaring med særligt ejendomsadministration af andelsboligforeninger, og vi står altid til rådighed, når det kommer til at finde den bedste løsning for foreningen.

Hvis en bestyrrelse sidder med mange, og overvældende, opgaver, så kan det lette på arbejdspresset at få en udefrakommende advokat til at styre alt det praktiske. På den måde får I som bestyrelse også mere tid til at fokusere på noget af det, I måske synes er sjovere, som at få udviklet foreningen, så den rummer det, I ønsker.

Et advokatfirma som os har beskæftiget sig med ejendomsadministration i mange år, og opgaverne vil derfor være noget, vi har lavet mange gange. Vi tager os af det, I ellers kan bruge mange af foreningens kræfter på.

Hvis I er interesseret i at vide mere om, hvad vores ejendomsadministration koster og kræver, så tøv ikke med at kontakte os.

Prisen vil afhænge af flere ting som de opgaver, I ønsker, vi skal administrere for ejendommen.