Bente Skovgaard Alsig

Stilling
Advokat / indehaver

Telefon:
33 13 11 30

E-mail:
bsa@skovgaardalsig.dk

Bente Skovgaard Alsig er indehaver af Skovgaard Alsig Advokater og beskæftiger sig med alle aspekter inden for andelsbolig-, leje- og erhvervslejeretten.

Hun arbejder bl.a. med grundlæggende andelsboligret, med særlig fokus på en effektiv drift af en andelsboligforening, generalforsamlinger (med alt hvad dertil hører af vedtægtsændringer m.v.), afvikling af generalforsamlingen og efterfølgende iværksættelse af generalforsamlingens beslutninger.

Herudover arbejder hun med juridisk rådgivning i forbindelse med byggesager, rådgivning og gennemførelse af foged- og inkassosager – herunder forberedelsen af sagen, mødet i fogedretten, den udkørende fogedforretning samt afregning og afslutning af sagen og retssager, bl.a. om eksklusion, overpris, mangler m.v. både som advokat for foreningen og for andelshaveren.

2000 Kandidat, Københavns Universitet
2001 – 2008 Grubbe & Anderskouv, Advokatfirma Administration
2007 Møderet for Landsret
2009-2017 Partner i Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab
2017 Indehaver af Skovgaard Alsig Advokater

Jacob Glistrup

Stilling
Advokat

Telefon:
33 13 11 30

E-mail:
jg@skovgaardalsig.dk

Jacob Glistrup beskæftiger sig med alle aspekter inden for andelsbolig-, leje- og erhvervslejeretten.

Som fast advokat og administrator igennem flere år for et større antal andelsboligforeninger og ejerforeninger, har han en aktuel og opdateret indsigt i de problemstillinger, som foreninger løbende bliver stillet overfor. Hans klienter nyder godt af den indsigt, særligt i forhold til effektiv drift, sund økonomi og iværksættelse og gennemførsel af generalforsamlingsbeslutninger.

Med særlig fokus på drift og økonomi, har han ydet rådgivning til nystiftede andelsboligforeninger og lejere, som ønsker at stifte en andelsboligforening.

Herudover arbejder han med retssager og voldgiftssager, bl.a. om overpris, eksklusion, mangler, pengekrav og tvister, der udspringer fra ejerskabet/brugsretten til fast ejendom.

2008 – 2010 Advodan Helsingør
2011 – 2012 Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen og Anders Boelskifte
2012 – 2015 Boelskifte Advokater
2016 – 2017 Advokat, Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab
2017 – Advokat, Skovgaard Alsig Advokater

Jan Joensen

Stilling
Advokat

Telefon:
33 13 11 30

E-mail:
jj@ajj.dk

Advokat Jan Joensen beskæftiger sig indgående med fast ejendom, herunder lejeret, entrepriseret, ejendoms-og byggeadministration. Herudover beskæftiger Jan sig med rådgivning og bestyrelsesarbejde for erhvervsvirksomheder, fonde, ejer- og andelsboligforeninger samt virksomhedsoverdragelse.

Jan Joensen har poster i direktion samt bestyrelser i følgende selskaber;

H.P.Lorenzen Stiftelsen
Carl F.J.Carlsons Legat
K/S Birkeporten
Invest ApS
Størlinge Skov ApS
Størlinge Holding ApS
Vækst & Miljø A/S

Signe Kathrine Kiilerich

Signe Kathrine Kiilerich

Stilling
Advokatfuldmægtig

Telefon:
33 13 11 30

E-mail:
skk@skovgaardalsig.dk

Signe Kathrine Kiilerich beskæftiger sig med alle aspekter inden for andelsbolig-, leje og erhvervslejeretten.

Hun bistår firmaets advokater i forbindelse med grundlæggende andelsboligret, herunder særligt driften af andelsboligforeninger, afvikling af generalforsamlinger samt regnskabsmøder. Hun bistår endvidere med rådgivning i forbindelse med inkasso- og fogedsager samt lejeretlige problemstillinger.

2020 – Kandidat, Aarhus Universitet
2020 – Advokatfuldmægtig, Skovgaard Alsig Advokater