Andelsboligforeninger København og Sjælland

Vi tilbyder løbende bistand til jeres andelsboligforening

Hos Skovgaard Alsig Advokater i København har vi et indgående kendskab til alt, hvad der vedrører andelsboligforeninger. Foruden vores virke som ejendomsadministration, bistår vi også bestyrelser enten ad hoc eller ved en aftale om løbende bistand.

Med en aftale om løbende bistand får jeres andelsboligforening ikke en ekstra regning, hver gang I ringer ind til os med spørgsmål eller andet. I får derimod en samlet regning ved udgangen af hvert kvartal.

Vores service omfatter det, I har brug for

Med en aftale om løbende bistand hos Skovgaard Alsig Advokater hjælper vi jeres forening med løbende svar på alle de spørgsmål, bestyrelsen måtte have. Samtidig orienterer vi bestyrelsen om al ny viden, som denne bør have. Herunder kommer vi med forslag til vedtægtsændringer som følge af ny lovgivning, ændret domspraksis m.v.

Vi bistår blandt andet med stiftelse af andelsboligforeninger, løbende bistand til bestyrelser om alt ved fortolkning af vedtægter, løsning af konkrete problemer i andelsboligforeningen m.v. Det kan eksempelvis være i forbindelse med byggesager og altansager samt alle tvister i foreninger, herunder ved voldgiftssager og retssager.

Foruden at rådgive andelsboligforeningen rådgiver vi hos Skovgaard Alsig Advokater også andelshavere om deres forhold i og til andelsboligforeningen.

Vi kan af habilitetsmæssige årsager naturligvis ikke repræsentere både andelsboligforeningen og en andelshaver i foreningen i samme sag.

Kontakt Skovgaard Alsig Advokater     Kontakt Skovgaard Alsig Advokater

Andelsboligforeninger København