Andelsboligforeninger

Vi tilbyder løbende bistand til jeres andelsboligforening Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi et indgående kendskab til alt, hvad der vedrører andelsboligforeninger. Foruden vores virke som ejendomsadministration, bistår vi også bestyrelser enten ad hoc eller ved en aftale om løbende bistand.

Med en aftale om løbende bistand får jeres andelsboligforening ikke en regning, hver gang I ringer til os. I får derimod en samlet regning ved udgangen af hvert kvartal.

Vores service omfatter Med en aftale om løbende bistand hos Skovgaard Alsig Advokater hjælper vi jeres forening med løbende svar på alle de spørgsmål, bestyrelsen måtte have. Samtidig orienterer vi bestyrelsen om al ny viden, som denne bør have. Herunder kommer vi med forslag til vedtægtsændringer som følge af ny lovgivning, ændret domspraksis m.v.

Vi bistår bl.a. med stiftelse af andelsboligforeninger, løbende bistand til bestyrelser om alt ved fortolkning af vedtægter, løsning af konkrete problemer i andelsboligforeningen m.v. Det kan eksempelvis være i forbindelse med byggesager samt alle tvister i foreninger, herunder ved voldgiftssager og retssager.

Foruden at rådgive andelsboligforeningen rådgiver vi hos Skovgaard Alsig Advokater også andelshavere om deres forhold i og til andelsboligforeningen.

Vi kan af habilitetsmæssige årsager naturligvis ikke repræsentere både andelsboligforeningen og en andelshaver i foreningen i samme sag.

Kontakt os Har I brug for bistand til jeres andelsboligforening? Så er I velkomne til at ringe til os på 33 13 11 30 eller udfylde vores kontaktformular. Så udformer vi et uforpligtende tilbud på “løbende bistand” til jeres andelsboligforening.