Andelsboliger København og Sjælland

Vi hjælper med at løse alle tvister vedrørende din andelsbolig

Opstår der problemer, udfordringer eller tvister med din andelsboligforening, kan det være en god ide at søge hjælp udefra til at løse konflikterne. Skovgaard Alsig Advokater i København bistår med at løse alle former for tvister, der kan være vedørende din andelsbolig, herunder ved voldgiftssager og foged- og retssager. Vi bistår endvidere med blandt andet gennemgang af materiale i forbindelse med køb eller salg af en andelsbolig.

Vi sikrer, at du altid får pålidelig rådgivning.

Vi kan af habilitetsmæssige årsager naturligvis ikke repræsentere både køber og sælger eller andelsboligforeningen og en andelshaver i foreningen i samme sag.

Vi tilbyder løbende bistand til jeres andelsboligforening

Foruden at bistå andelshavere fungerer vi også som ejendomsadministration for andelsboligforeinger, ligesom vi også yder løbende bistand for foreninger.

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi et indgående kendskab til alt, hvad der vedrører andelsboligforeninger. Foruden vores virke som ejendomsadministration, bistår vi også bestyrelser enten ad hoc eller ved en aftale om løbende bistand.

Med en aftale om løbende bistand får jeres andelsboligforening ikke en regning, hver gang I ringer til os. I får derimod en samlet regning ved udgangen af hvert kvartal.

Du kan læse mere om vores ydelser til andelsforeninger her.

Kontakt Skovgaard Alsig Advokater     Kontakt Skovgaard Alsig Advokater

 

Andelsboliger København