Andelsboliger

Vi tilbyder løbende bistand til jeres andelsboligforening

Hos Skovgaard Alsig Advokater har vi et indgående kendskab til alt, hvad der vedrører andelsboligforeninger. Foruden vores virke som ejendomsadministration, bistår vi også bestyrelser enten ad hoc eller ved en aftale om løbende bistand.

Med en aftale om løbende bistand får jeres andelsboligforening ikke en regning, hver gang I ringer til os. I får derimod en samlet regning ved udgangen af hvert kvartal.

Vi bistår med at løse alle tvister vedrørende din andelsbolig herunder ved voldgiftssager, foged- og retssager. Vi bistår endvidere med bl.a. gennemgang af materiale i forbindelse med køb af en andelsbolig.

Foruden at bistå andelshavere, fungerer vi også som ejendomsadministration for andelsboligforeninger, ligesom vi også yder løbende bistand for foreninger.

Vi kan af habilitetsmæssige årsager naturligvis ikke repræsentere både køber og sælger eller andelsboligforeningen og en andelshaver i foreningen i samme sag.

Kontakt os Har vi bistå dig som andelshaver? Så ring til os på 33 13 11 30 eller udfyld vores kontaktformular. Så hjælper vi dig med dine forhold i andelsboligforeningen.